Bài viết được xem nhiều nhất

Giới thiệu về Tạp chí

JEBVN

Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh trực thuộc Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (VNU Journal of Economics and Business, viết tắt: JEB) được thành lập theo Giấy phép số 233/GP-BTTTT ban hành ngày 27/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh khởi nguyên từ Chuyên san Kinh tế - Luật (2002) và là sự kế tục, nâng cấp của Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Kinh tế và Kinh doanh (2008).

Trong hơn hai thập kỷ hoạt động (2002 đến nay), Tạp chí đã có những bước phát triển đáng ghi nhận trong nước cũng như hướng tới đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Năm 2023, Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh (ấn bản tiếng Việt và tiếng Anh) được Hội đồng Giáo sư ngành Kinh tế - Hội đồng Giáo sư Nhà nước tính điểm công trình ở mức 0-1 điểm.

Thời gian tới, Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh xác định tầm nhìn được chấp thuận chỉ mục vào Hệ thống trích dẫn khoa học các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN Citation Index - ACI) trong giai đoạn 2023-2025 và các hệ thống trích dẫn quốc tế uy tín như Web of Science/ISI, Scopus trong giai đoạn 2027-2030.

Tạp chí được xuất bản bằng bản in và xuất bản trực tuyến tại địa chỉ website:

- Ấn bản tiếng Việt: https://jebvn.ueb.edu.vn

- Ấn bản tiếng Anh: https://jeb.ueb.edu.vn

Số hiện tại

Tập 4 Số 1
Đã xuất bản: 25-02-2024

Bài Nghiên cứu

 • Tác động của kinh tế vĩ mô đến chính sách tiền tệ tại Việt Nam
  Nguyễn Mậu Bá Đăng, Ngô Thái Hưng, Phạm Như Bình
  1

  DOI: https://doi.org/10.57110/jebvn.v4i1.216
 • Chân dung lãnh đạo nữ từ quan điểm của nhân viên: Nghiên cứu tại các ngành sản xuất công nghiệp
  Lê Thị Thanh Xuân, Lê Hoài Kiều Giang
  11

  DOI: https://doi.org/10.57110/jebvn.v4i1.204
 • Mối quan hệ giữa hợp tác chiến lược, hành vi đầu cơ và hiệu suất của chuỗi cung ứng ngành may khu vực Đông Nam Bộ Việt Nam
  Nguyễn Thanh Hùng
  21

  DOI: https://doi.org/10.57110/jebvn.v4i1.283
 • Vai trò của năng lực hấp thụ, năng lực đổi mới và đổi mới có trách nhiệm với lợi thế cạnh tranh bền vững: Nghiên cứu trong lĩnh vực khách sạn
  Nguyễn Thị Huyền Ngân, Nguyễn Viết Thái
  32

  DOI: https://doi.org/10.57110/jebvn.v4i1.281
 • Chuyển đổi số: Tác động của ứng dụng công nghệ thông tin tới rủi ro của ngân hàng thương mại
  Cù Nguyễn Hà Trang, Trần Linh Anh, Lê Minh Anh, Nguyễn Thị Thu Huyền
  42

  DOI: https://doi.org/10.57110/jebvn.v4i1.248
 • Chính sách kinh tế bất định, bất ổn giá dầu và tăng trưởng kinh tế Việt Nam
  Hồ Thị Lam, Hoàng Kiều Bảo Trinh, Bùi Thị Hồng Ngọc, Nguyễn Trần Minh Hoài, Phạm Thị Nghĩa, Bùi Hoàn Mỹ
  51

  DOI: https://doi.org/10.57110/jebvn.v4i1.246
 • Kiểm định tác động của lý thuyết định thời điểm thị trường đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
  Vũ Thị Loan, Hà Bảo Trâm
  60

 • Vai trò của sự hài lòng tiền lương đối với gắn kết tổ chức, sự hài lòng công việc và ý định nghỉ việc: Nghiên cứu trường hợp tuyến y tế cơ sở của Hà Nội
  Nguyễn Danh Nam
  69

  DOI: https://doi.org/10.57110/jebvn.v4i1.244
 • Yếu tố thúc đẩy và cản trở hành vi chuyển đổi sử dụng tủ khóa thông minh của người tiêu dùng tại Hà Nội
  Nguyễn Thị Mỹ Nguyệt, Trần Thị Hoàng Hà, Nguyễn Minh Trang, Nguyễn Thị Thủy Chung
  78

  DOI: https://doi.org/10.57110/jebvn.v4i1.273
 • Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiết kiệm điện của các hộ gia đình tại thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
  Đặng Trung Tuyến , Nguyễn Thị Hồng, Phạm Minh Anh
  88

  DOI: https://doi.org/10.57110/jebvn.v4i1.282
 • Sử dụng đất lâm nghiệp gắn liền với sinh kế và an toàn lương thực của người dân vùng cao Nghệ An: Bài học cho chương trình REDD+ tại địa phương
  Nguyễn Đình Tiến
  96

  DOI: https://doi.org/10.57110/jebvn.v4i1.261
 • Tác động của mức độ tham gia chuỗi giá trị toàn cầu tới sự mất cân bằng tài khoản vãng lai: Bằng chứng ở các quốc gia ASEAN
  Trần Mạnh Hà
  106

  DOI: https://doi.org/10.57110/jebvn.v4i1.293
Xem Tất cả Các số