Bài viết được xem nhiều nhất

Giới thiệu về Tạp chí

Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh trực thuộc Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (VNU Journal of Economics and Business, viết tắt: JEB) được thành lập theo Giấy phép số 233/GP-BTTTT ban hành ngày 27/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh khởi nguyên từ Chuyên san Kinh tế - Luật (2002) và là sự kế tục, nâng cấp của Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Kinh tế và Kinh doanh (2008).

Trong hơn hai thập kỷ hoạt động (2002 đến nay), Tạp chí đã có những bước phát triển đáng ghi nhận trong nước cũng như hướng tới đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Năm 2023, Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh (ấn bản tiếng Việt và tiếng Anh) được Hội đồng Giáo sư ngành Kinh tế - Hội đồng Giáo sư Nhà nước tính điểm công trình ở mức 0-1 điểm.

Thời gian tới, Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh xác định tầm nhìn được chấp thuận chỉ mục vào Hệ thống trích dẫn khoa học các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN Citation Index - ACI) trong giai đoạn 2023-2025 và các hệ thống trích dẫn quốc tế uy tín như Web of Science/ISI, Scopus trong giai đoạn 2027-2030.

Tạp chí được xuất bản bằng bản in và xuất bản trực tuyến tại địa chỉ website:

- Ấn bản tiếng Việt: https://jebvn.ueb.edu.vn

- Ấn bản tiếng Anh: https://jeb.ueb.edu.vn

Số hiện tại

Tập 4 Số 1
Đã xuất bản: 25-02-2024

Nghiên cứu

Xem Tất cả Các số