Lịch sử tạp chí

Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh trực thuộc Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN được thành lập theo Giấy phép số 233/GP-BTTTT ban hành ngày 27/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Tính từ thời điểm khởi nguyên, Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh đã trải qua các giai đoạn hình thành và phát triển như sau:

2002-2008: Chuyên san Kinh tế - Luật trực thuộc Tạp chí Khoa học ĐHQGHN

Trong giai đoạn mới thành lập, Chuyên san Kinh tế - Luật (VNU Journal of Science: Economics and Laws) là một trong các chuyên san trực thuộc Tạp chí Khoa học ĐHQGHN. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN được thành lập năm 1985 và được tổ chức lại theo Quyết định số 681/TCCB ngày 04/12/2001 của Giám đốc ĐHQGHN, có nhiệm vụ làm đầu mối quản lý và hỗ trợ hoạt động xuất bản các tạp chí thuộc các lĩnh vực khoa học liên ngành, chuyên ngành của các đơn vị trực thuộc, trong đó có lĩnh vực kinh tế của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN và lĩnh vực luật của Khoa Luật – ĐHQHGN. Trong điều kiện chưa xuất bản trực tuyến, các bài viết đăng tải trên Chuyên san Kinh tế - Luật được công bố bằng bản in.

2008-2021: Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Kinh tế và Kinh doanh trực thuộc Tạp chí Khoa học ĐHQGHN

Năm 2008, Chuyên san Kinh tế - Luật được chia tách thành 2 tạp chí có phạm vi hoạt động theo chuyên ngành riêng của trường thành viên, dưới sự quản lý chung của Tạp chí Khoa học ĐHQGHN. Tạp chí Khoa học: Kinh tế và Kinh doanh (VNU Journal of Science: Economics and Business) được thành lập theo Quyết định số 4462/QĐ-TCCB ngày 8/8/2008 của Giám đốc ĐHQGHN, trở thành một trong 12 tạp chí chuyên ngành trực thuộc Tạp chí Khoa học ĐHQGHN. Tạp chí được xuất bản bằng bản in và xuất bản trực tuyến tại địa chỉ website: https://js.vnu.edu.vn/EAB

2021 đến nay: Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh trực thuộc Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh (VNU Journal of Economics and Business) chính thức được thành lập ngày 27/4/2021 theo Quyết định cấp phép hoạt động của Bộ Thông tin và Truyền thông. Tạp chí do Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN làm chủ quản, PGS.TS Nguyễn Anh Thu - Phó Hiệu trưởng làm Tổng Biên tập. Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh là sự kế tục, nâng cấp từ các chuyên san – tạp chí tiền thân.

Trong hơn hai thập kỷ hoạt động (2002 đến nay), Tạp chí đã có những bước phát triển đáng ghi nhận trong nước cũng như hướng tới đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Năm 2023, Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh (ấn bản tiếng Việt và tiếng Anh) được Hội đồng Giáo sư ngành Kinh tế - Hội đồng Giáo sư Nhà nước tính điểm công trình ở mức 0-1 điểm. Thời gian tới, Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh xác định tầm nhìn được chấp thuận chỉ mục vào Hệ thống trích dẫn khoa học các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN Citation Index – ACI) trong giai đoạn 2023-2025 và các hệ thống trích dẫn quốc tế uy tín như Web of Science/ISI, Scopus trong giai đoạn 2027-2030.

Tạp chí được xuất bản bằng bản in và xuất bản trực tuyến tại địa chỉ website:

- Ấn bản tiếng Việt: https://jebvn.ueb.edu.vn

- Ấn bản tiếng Anh: https://jeb.ueb.edu.vn