Phí xử lý đăng bài

Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh không thu bất kỳ khoản kinh phí nào đối với các bài báo được chấp nhận đăng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt, Tạp chí có thể yêu cầu tác giả bồi hoàn phí phản biện và hiệu đính nếu tác giả rút bài đăng sau khi được chấp nhận xuất bản với lý do mà Tổng Biên tập không chấp nhận.