Quy trình xuất bản

Quy trình xuất bản của Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh được chia làm 3 giai đoạn chính: (1) Giai đoạn 1 - Sơ loại; (2) Giai đoạn 2 - Phản biện; (3) Giai đoạn 3 - Duyệt đăng và xuất bản. Tất cả các giai đoạn trong quy trình xuất bản của Tạp chí đều được hiển thị đầy đủ trên hệ thống gửi bài trực tuyến để tác giả có thể theo dõi tình trạng bài viết.

Sơ loại

  • Ban trị sự tiếp nhận bài viết trên hệ thống website xuất bản trực tuyến của Tạp chí, tiến hành đánh giá sơ loại về chủ đề, bố cục và thể thức để xem xét bài viết đạt yêu cầu gửi phản biện chính thức hay không. 

Phản biện

  • Tổng Biên tập đề xuất từ 1-2 chuyên gia phản biện độc lập trong lĩnh vực liên quan đánh giá bài viết (phản biện kín hai chiều).
  • Ban trị sự thông báo với tác giả về ý kiến đánh giá của phản biện và Tổng Biên tập (nếu có).
  • Tác giả tiến hành sửa chữa bài viết tùy theo mức độ yêu cầu chỉnh sửa.

Duyệt đăng và xuất bản

  • Tổng Biên tập duyệt các bài viết đã được tác giả chỉnh sửa và phản biện chấp nhận để đưa vào danh mục bài đăng.
  • Ban trị sự kiểm tra sàng lọc đạo văn bằng phần mềm iThenticate, triển khai biên tập nội dung và thể thức bài viết.
  • Ban trị sự liên hệ chuyên gia nước ngoài hiệu đính tiếng Anh.
  • Ban trị sự triển khai dàn trang, đọc bông, hoàn thiện bài viết.
  • Tổng Biên tập đọc duyệt các bài viết trước khi xuất bản.
  • Ban trị sự đăng tải các bài viết được duyệt đăng trên hệ thống xuất bản trực tuyến, triển khai in ấn và phát hành theo quy định.

Tổng thời gian thực hiện quy trình xuất bản cho 1 số của Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh kéo dài trong khoảng 2 tháng. Trong một số trường hợp, các bài viết được chấp nhận đăng sẽ được xếp công bố muộn hơn tùy theo quyết định của Tổng Biên tập.