Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm pháp lý

  • Các nội dung, thông tin của bài báo được công bố trên Tạp chí đều được các nhà khoa học uy tín cùng lĩnh vực phản biện và được biên tập, hiệu đính nghiêm túc. Tuy nhiên, Tạp chí không chịu trách nhiệm về sự sai sót của các dữ liệu, ý kiến, quan điểm, tài liệu trích dẫn và đạo văn (nếu có) trong các bài đăng cũng như hệ quả phát sinh từ việc sử dụng thông tin từ bài báo đăng trên Tạp chí.
  • Sau khi đăng tải, nếu bài báo bị phát hiện đạo văn hoặc vi phạm các hành vi bị nghiêm cấm được quy định trong Luật Báo chí 2016 thì bị rút khỏi số đã đăng. Trong trường hợp này, tác giả/nhóm tác giả phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và trực tiếp giải quyết những vấn đề vướng mắc liên quan. Đồng thời, Tạp chí sẽ đăng thông báo đính chính trên số báo gần nhất có thể.
  • Nội dung của các bài báo đăng tải trên Tạp chí thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả và các đồng tác giả của bài báo đó, không nhất thiết phản ánh quan điểm của Hội đồng Biên tập cũng như của Trường Đại học Kinh tế.