Tập 3 Số 3


Đã xuất bản: 25-11-2023

Nghiên cứu

 • Tác động của thị trường chứng khoán phái sinh đến thị trường chứng khoán cơ sở: Trường hợp chỉ số VN30
  Nguyễn Xuân Hào, Nguyễn Thị Nhung

  DOI: https://doi.org/10.57110/jebvn.v3i3.222
 • Đa dạng hóa địa lý và công bố thông tin phát triển bền vững của doanh nghiệp: Nghiên cứu trên thị trường chứng khoán Việt Nam
  Nguyễn Thúy Anh, Thang Thùy Linh

  DOI: https://doi.org/10.57110/jebvn.v3i3.223
 • Kinh tế ngầm có thúc đẩy cạn kiệt tài nguyên và gây ô nhiễm môi trường ở Việt Nam?
  Bùi Hoàng Ngọc, Nguyễn Huỳnh Mai Trâm, Phan Thị Liệu

  DOI: https://doi.org/10.57110/jebvn.v3i3.224
 • Thị trường thức ăn chăn nuôi Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế
  Nguyễn Đức Hải

  DOI: https://doi.org/10.57110/jebvn.v3i3.221
 • Xây dựng nền kinh tế tuần hoàn: Chính sách, kết quả thực tiễn tại một số quốc gia và gợi ý chính sách cho Việt Nam
  Đặng Quỳnh Như, Đinh Quang Huy

  DOI: https://doi.org/10.57110/jebvn.v3i3.220
 • Quản trị nguồn nhân lực xanh: Đề xuất các tiêu chí đo lường cho doanh nghiệp Việt Nam
  Đặng Thị Hương
  46

  DOI: https://doi.org/10.57110/jebvn.v3i3.183
 • Phân tích tác động của ICT, GDP và REN đến khí thải CO2 tại Việt Nam
  Hoàng Thị Xuân, Ngô Thái Hưng

  DOI: https://doi.org/10.57110/jebvn.v3i3.186
 • Vai trò của kết nối trong kinh doanh đối với kết quả xuất khẩu của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam
  Võ Văn Dứt

  DOI: https://doi.org/10.57110/jebvn.v3i3.228
 • Ứng dụng PLS-SEM trong phân tích sự sẵn lòng chi trả dịch vụ môi trường rừng ngập mặn tại xã Phù Long, huyện Cát Bà, thành phố Hải Phòng
  Nguyễn Đình Tiến

  DOI: https://doi.org/10.57110/jebvn.v3i3.219
 • Ứng dụng FAHP trong đánh giá hiệu quả quản lý du lịch sinh thái tại tỉnh Hòa Bình
  Nguyễn Thế Kiên, Trần Thị Mai, Nguyễn Đặng Phương Truyền, Nguyễn Đức Kim Ngân, Nguyễn Thị Minh Khuê

  DOI: https://doi.org/10.57110/jebvn.v3i3.184
 • Dự báo giá cổ phiếu trước các thông tin tài chính và phi tài chính: Áp dụng phân tích Event Study và Random Forest
  Vũ Thị Loan, Nguyễn Thị Anh Thu, Nông Thị Hương Ly, Vũ Mai Linh

  DOI: https://doi.org/10.57110/jebvn.v3i3.178