Ứng dụng PLS-SEM trong phân tích sự sẵn lòng chi trả dịch vụ môi trường rừng ngập mặn tại xã Phù Long, huyện Cát Bà, thành phố Hải Phòng

Authors

  • Dinh Tien Nguyen UEB

DOI:

https://doi.org/10.57110/jebvn.v3i3.219

Abstract

Nghiên cứu phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới sự sẵn lòng chi trả cho các dịch vụ môi trường của rừng ngập mặn (RNM) tại xã Phù Long, huyện Cát Bà, thành phố Hải Phòng. Mô hình phương trình cấu trúc SEM được sử dụng để đánh giá, phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới sự sẵn lòng chi trả cho các dịch vụ môi trường RNM. Kết quả phân tích SEM trên SmartPLS 4 cho thấy các nhân tố như: Các tác động từ bên ngoài, kiểm soát hành vi nhận thức và nhận thức về RNM của cá nhân có ảnh hưởng đến sự sẵn lòng tham việc chi trả dịch vụ môi trường RNM. Việc hoàn thiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với RNM, trong đó có việc xác định rõ đối tượng và lượng chi trả là rất cần thiết. Chính quyền địa phương cần tuyên truyền và phối hợp với các tổ chức trong cũng như ngoài nước nhằm nâng cao kiểm soát hành vi và nhận thức cá nhân về chi trả dịch vụ môi trường rừng, từ đó góp phần nâng cao chất lượng bảo vệ RNM tại địa phương.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179-211. DOI: https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T

Cuc, N.T.K. & Chinh, D.V. (2014). Research on the Functions and Services of Mangroves Planted in Dai

Hop Commune, Kien Thuy District, Hai Phong City. Journal of Irrigation Science and Technology and Environment.

Cultural, Information and Sports Center of Cat Hai District, Hai Phong City (2021). Introduction of Phu Long Commune, Cat Ba Green Four Seasons Meeting Point. https://catba.com.vn/gioi-thieu-xa-phu-long.htm. Accessed 20.5.2022.

Fishbein, M. & Ajzen, I. (1975). Belief, Attitude, Intention and Behavior: An Introduction to Theory and Research. MA: Addison-Wesle.

Ha, L. (2022). The Area of Mangroves is Seriously Shrinking. <http://quanly.moitruongvadothi.vn/30/24450/Dien-tich-rung-ngap-man-o-Viet-Nam-dang-bi-thu-hep-nghiem-trong.aspx> Accessed 15.6.2023.

Hair, J.F. et al. (2014). Multivariate Data Analysis (7th International ed.). Harlow, UK: Pearson Education Limited.

Hair, J.F. et al. (2016). A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) (1st ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Hair, J.F. et al. (2019). When to Use and How to Report the Results of PLS-SEM. European Business Review, 31(1), 2-24. DOI: https://doi.org/10.1108/EBR-11-2018-0203

Huyen, N.T.M. et al. (2012). Contributing to the Study of the Current Status of the Phu Long Mangrove Ecosystem (Cat Hai - Hai Phong). Journal Marine Science and Technology, 13(1), 41-49. DOI: https://doi.org/10.15625/1859-3097/13/1/3505

Pannier, F. (1979). Mangroves Impacted by Human - Induced Disturbances: A Case Study of the Orinoco Delta Mangrove Ecosystem. Environmental Management, 3(3), 205-216. DOI: https://doi.org/10.1007/BF01866496

Research Group of Institute of Marine Environment and Resources (2014). Basic Values and Functions of Phu Long Mangrove Ecosystem. Institute of Marine Environment and Resources.

Spalding, M.D. (2014). The Role of Ecosystems in Coastal Protection: Adapting to Climate Change and Coastal Hazards. Ocean & Coastal Management, 90, 50-57. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2013.09.007

Straughan, R.D. & Roberts, J.A. (1999). Environmental Segmentation Alternatives: A Look at Green Consumer Behavior in the New Millennium. Journal of Consumer Marketing, 16(6), 558-575. DOI: https://doi.org/10.1108/07363769910297506

Thuy, P.T. et al (2019). Opportunities and Challenges for Mangrove Management in Vietnam: Lessons from Thanh Hoa, Thai Binh and Quang Ninh Provinces. CIFOR. DOI: https://doi.org/10.17528/cifor/007404

Thuy, P.T. et al. (2020). Potential Mangrove Buyers and Environmental Services in Hai Phong, Vietnam. CIFOR.

Zelezny, L.C. & Schultz, P.W. (2000). Promoting Environmentalism. Journal of Social Issues, 56, 365-371. DOI: https://doi.org/10.1111/0022-4537.00172

Published

25-06-2023

Abstract View

54

PDF Downloaded

99

Pages

How to Cite

Nguyen, N. Đình. (2023). Ứng dụng PLS-SEM trong phân tích sự sẵn lòng chi trả dịch vụ môi trường rừng ngập mặn tại xã Phù Long, huyện Cát Bà, thành phố Hải Phòng. VNU University of Economics and Business, 3(3). https://doi.org/10.57110/jebvn.v3i3.219

Issue

Section

Short Communication