Tác động của thị trường chứng khoán phái sinh đến thị trường chứng khoán cơ sở: Trường hợp chỉ số VN30

Authors

  • Nguyễn Xuân Hào
  • Nguyen Thi Nhung UEB

DOI:

https://doi.org/10.57110/jebvn.v3i3.222

Keywords:

Hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán, Chỉ số chứng khoán, Chứng khoán phái sinh

Abstract

Nghiên cứu đánh giá tác động của hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán tới thị trường chứng khoán cơ sở trong các giai đoạn tăng, giảm điểm và đi ngang của thị trường. Sử dụng mô hình hiệu chỉnh sai số dạng vetor (VECM) với dữ liệu theo ngày của chỉ số VN30 và giá của 4 hợp đồng tương lai VN30 giai đoạn từ tháng 1/2019 đến tháng 6/2022 được thu thập từ hệ thống dữ liệu tài chính FiinPro, nghiên cứu đã chỉ ra mối quan hệ dài hạn và ngắn hạn giữa chỉ số VN30 và các hợp đồng tương lai chỉ số VN30. Mối quan hệ này mạnh mẽ hơn với hợp đồng tương lai kỳ hạn ngắn như VN30F1M và đặc biệt là trong giai đoạn thị trường giảm điểm. Kết quả nghiên cứu khẳng định việc giao dịch mang tính chất đầu cơ ngắn hạn thường xuyên trên thị trường phái sinh có thể làm tăng biến động trên thị trường cơ sở tại Việt Nam.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Chung, S.L. et al. (2014). The Impact of Derivatives Hedging on the Stock Market: Evidence from Taiwan’s Covered Warrants Market. Journal of Banking & Finance, 42, 123-133. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2014.01.027 DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2014.01.027

Dao, T.H., Nguyen, T.T.D (2019). Developing the Derivatives Market in Vietnam. TNU Journal of Science and Technology, 201(08), 191-19.

Dang, V.D. (2016). Theories about behavioural finance on the Vietnamese Stock Market. Journal of Finance. <http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu--trao-doi/trao-doi-binh-luan/ly-thuyet-tai-chinh-hanh-vi-tren-thi-truong-chung-khoan-viet-nam-106663.html> Accessed 01.06.2022.

Kavussanos, M.G. et al. (2008). The Lead-Lag Relationship Between Cash and Stock Index Futures in a New Market. European Financial Management, 14(5), 1007-1025. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1468-036X.2007.00412.x

Kim, S., Lee, G. (2017). Lead - Lag Relationship Between Returns and Implied Moments: Evidence from KOSPI 200 Intraday Options Data. Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies, 20(3). https://doi.org/10.1142/S0219091517500175 DOI: https://doi.org/10.1142/S0219091517500175

Le, T.T. et al. (2020). Derivatives. Vietnam National University Press. Hanoi.

Malim, M.R. et al. (2017). The Impact of Derivatives on Malaysian Stock Market. Journal of Physics: Conference Series. https://doi.org/10.1111/j.1468-036X.2007.00412.x DOI: https://doi.org/10.1088/1742-6596/890/1/012130

Nguyen, N.L., Trinh, T.T.T. (2008). Derivatives - Perspectives from the Global Financial Crisis. Scientific Research Project. Hanoi Foreign Trade University.

Nguyen, T.H., Tran, T.Q. (2022). Evaluation on Derivatives in Vietnam: Potentials and Limitations. <https://mof.gov.vn/webcenter/portal/vclvcstc/pages_r/l/chi-tiet-tin?dDocName=MOFUCM233187> Accessed 01.06.2022

Nguyen T.T. (2016). Investor Sentiment in the Vietnamese Financial Market. <http://tapchinganhang.gov.vn/tam-ly-nha-dau-tu-tren-thi-truong-tai-chinh-viet-nam.htm> Accessed 01.06.2022.

Ren, F. et al. (2019). Dynamic Lead–lag Relationship between Stock Indices and Their Derivatives: A Comparative Study between Chinese Mainland, Hong Kong and US Stock Markets. Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications, 513 (1), 709-723. https://doi.org/10.1016/j.physa.2018.08.117 DOI: https://doi.org/10.1016/j.physa.2018.08.117

Vo, T.P. (2016). Developping Derivative Markets: Experience form Asian Countries. Journal of Finance. < https://tapchitaichinh.vn/phat-trien-thi-truong-chung-khoan-phai-sinh-kinh-nghiem-tu-cac-nuoc-chau-a.html> Accessed 01.06.2022.

Vu, C.D. (2022). Relationship between Underlying Asset Markets and Derivative Markets: Experiences from Countries and Lessions for Vietnam.. < https://mof.gov.vn/webcenter/portal/vclvcstc/pages_r/l/chi-tiet-tin?dDocName=MOFUCM221668 > Accessed 01.06.2022.

Wang, D. et al. (2017). The Lead-lag Relationship between the Spot and Futures Markets in China. Quantitative Finance, 17(9). https://doi.org/10.1080/14697688.2016.1264616 DOI: https://doi.org/10.1080/14697688.2016.1264616

Published

25-06-2023

Abstract View

106

PDF Downloaded

58

Pages

How to Cite

Hào, N. X., & Nhung, N. T. (2023). Tác động của thị trường chứng khoán phái sinh đến thị trường chứng khoán cơ sở: Trường hợp chỉ số VN30. VNU University of Economics and Business, 3(3). https://doi.org/10.57110/jebvn.v3i3.222

Issue

Section

Short Communication