Ứng dụng FAHP trong đánh giá hiệu quả quản lý du lịch sinh thái tại tỉnh Hòa Bình


Authors

  • Nguyễn Thế Kiên VNU University of Economics and Business, Vietnam National University, Hanoi
  • Trần Thị Mai Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên
  • Nguyễn Đặng Phương Truyền Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh
  • Nguyễn Đức Kim Ngân Khoa Chính trị - Hành chính, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  • Nguyễn Thị Minh Khuê Trung tâm Dữ liệu và Phân tích Kinh tế - Xã hội, Trường ĐHKT - ĐHQGHN
DOI: https://doi.org/10.57110/jebvn.v3i3.184

Abstract

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP) nhằm đánh giá hiệu quả quản lý du lịch sinh thái (DLST) tại tỉnh Hòa Bình, bao gồm 6 khâu của chu trình quản lý (quá trình, đầu vào, đầu ra, bối cảnh, kết quả, lập kế hoạch) và 32 tiêu chí. Kết quả cho thấy hiệu quả quản lý DLST tỉnh Hòa Bình được xếp hạng loại khá (đủ hiệu quả) với số điểm vượt quá mốc kém hiệu quả không nhiều. Trong đó, giá trị của quá trình đạt điểm thấp nhất, xếp vào mức kém hiệu quả. Các khâu khác của chu trình quản lý DLST hiệu quả cũng chưa thực sự cao, mới chỉ trên ngưỡng kém hiệu quả. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, từ đó góp phần phát triển DLST tỉnh Hòa Bình một cách bền vững.

References

Anwar, H. et al. (2023). VES Geoelectrical Method for Identification of Aquifer Depth in Coastal Area of North Lombok Regency, Indonesia: Implications for the Sustainable Utilization of Water Resources. International Journal of Hydrological and Environmental for Sustainability, 2(1), 13-23.

Ayivor, J.S. et al. (2019). Evaluation of Management Effectiveness of Protected Areas in the Volta Basin, Ghana: Perspectives on the Methodology for Evaluation, Protected Area Financing and Community Participation. Journal of Environmental Policy & Planning, 22(2), 239-255.

Berliarang, J.J., & Fang, Q.H. (2012). Management Effectiveness Evaluation of Bunaken National Park of Indonesia Using an Updated Framework. Advanced Materials Research, 610-613, 3180-3185.

Dat, T.N. (2015). Assess the Current Situation and Propose Solutions to Improve the Efficiency of Ecotourism Management and Organization in Cuc Phuong and Xuan Thuy National Parks. Master’s Thesis, Vietnam National University, Hanoi.

Fennell, D.A. (2015). Ecotourism. 4th ed. New York: Routledge.

Heikkilä, J. (2002). From Supply to Demand Chain Management: Efficiency and Customer Satisfaction. Journal of Operations Management, 20(6), 747-767.

Hockings, K.J. et al. (2006). Road Crossing in Chimpanzees: A Risky Business. Current Biology, 16(17), 668-670.

Kolahi, M. et al. (2013). Assessment of the Effectiveness of Protected Areas Management in Iran: Case Study in Khojir National Park. Environmental Management, 52(2), 514-530.

Lee, T.H., & Jan, F.H. (2018). Ecotourism Behavior of Nature-based Tourists: An Integrative Framework. Journal of Travel Research, 57(6), 792-810.

Porej, D. & Matić, S. (2009). Protected Area Management Effectiveness in Bosnia and Herzegovina. Final Report of the RAPPAM Analysis.

Ryu, K.C. et al. (2011). Management Effectiveness Evaluation(MEE) in Protected Areas for Forest Genetic Resources. Journal of Forest Science, 27(3), 205-210.

Downloads

Download data is not yet available.

Published

25-06-2023

Abstract View

105

PDF Downloaded

33

How to Cite

Kiên, N. T., Mai, T. T. ., Truyền, N. Đặng P., Ngân, N. Đức K., & Khuê, N. T. M. (2023). Ứng dụng FAHP trong đánh giá hiệu quả quản lý du lịch sinh thái tại tỉnh Hòa Bình. VNU JOURNAL OF ECONOMICS AND BUSINESS, 3(3). https://doi.org/10.57110/jebvn.v3i3.184

Issue

Section

Original Article