Chuyển đổi số trong doanh nghiệp logistics Việt Nam


Authors

  • Phạm Quang Hải
  • Phùng Quang Phát
  • Đỗ Hồng Quân Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng, Việt Nam
DOI: https://doi.org/10.57110/jebvn.v3i1.160

Keywords:

Chuyển đổi số, logistics, doanh nghiệp logistics

Abstract

Ngành logistics được coi là xương sống của nền kinh tế, tác động đến mọi lĩnh vực sản xuất, phân phối, lưu thông và tiêu thụ sản phẩm. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế số, các doanh nghiệp logistics phải đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số nhằm nâng cao năng lực quản trị, tối ưu hóa hiệu quả hoạt động kinh doanh và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, quá trình này vẫn còn nhiều hạn chế cần khắc phục. Bài viết tập trung làm rõ vai trò của chuyển đổi số đối với doanh nghiệp logistics Việt Nam, chỉ ra những thành tựu và hạn chế, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số tại các doanh nghiệp này.

References

Government of the Socialist Republic of Vietnam (2020). Decision 749/QD-TTg dated June 20, 2020 Approving the “National Digital Transformation Program to 2025, with Orientation to 2030”. Hanoi.

Government of the Socialist Republic of Vietnam (2021). Decision 221/QD-TTg dated February 22, 2021 of the Prime Minister Amending and Supplementing Decision No. 200/QD-TTg dated February 14th 2017 on Approving the Action Plan, Improving Competitiveness and Developing Logistics Services in Vietnam to 2025. Hanoi.

Ministry of Industry and Trade (2020). Vietnam Logistics Report 2020. Industry and Trade Publishing House, Hanoi.

Ministry of Industry and Trade (2021). Vietnam Logistics Report 2021 - Logistics Human Resource Development. Industry and Trade Publishing House, Hanoi.

Ministry of Planning and Investment (2021). Guidelines for Digital Transformation for Vietnamese Enterprises in the Period of 2021-2025.

Vietnam Logistics Business Association, Vietnam Logistics Research and Development Institute (VLI) (2021). Congress Proceedings for the Term 2021-2024: Digital Transformation, Creativity, Innovation.

Vietnam Report (2021). Vietnam Economic Growth 2021: Vietnam’s Enterprises on the Road of Digital Transformations. Thanh Nien Publisher, Hanoi.

Vietnam Report (2022). Vietnam Annual Economic Report, Economic Growth Scenarios and Adaptation Strategies in the Next Normal. Thanh Nien Publisher, Hanoi.

Downloads

Download data is not yet available.

Published

24-02-2023

Abstract View

1432

PDF Downloaded

567

How to Cite

Phạm Quang Hải, Phùng Quang Phát, & Đỗ Hồng Quân. (2023). Chuyển đổi số trong doanh nghiệp logistics Việt Nam. VNU JOURNAL OF ECONOMICS AND BUSINESS, 3(1). https://doi.org/10.57110/jebvn.v3i1.160

Issue

Section

Original Article