Contact

Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh
Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
Nhà E4, Số 144, Đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Principal Contact

Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh
VNU University of Economics and Business
Phone (84-24) 375476506 + 703, 713

Support Contact

Nguyễn Thị Thục An